Piramide factoren persoonlijke gezondheid

Waarom gezondheidscoaches?

Je persoonlijke gezondheid is afhankelijk van verschillende factoren (bron VVGC)

  • 40%: Gedragspatronen (bv: voedingspatroon, beweegpatroon, je levensstijl)
  • 30%: Genetische factoren
  • 15%: Sociale omstandigheden (bv: gezin, vrienden, opleiding, politiek beleid …)
  • 10%: Gezondheidszorg
  • 5%: Omgeving (bv: woon- en werkplaats, …)

Hoe je leeft (= gedragspatronen) bepaalt 40% van je gezondheid. Gedrag heeft dus een groot aandeel in je gezondheid.  Als je gezond ouder wil worden, heeft je gedrag een grote invloed.

Betere leefomstandigheden en gezondheidszorgen hebben ervoor gezorgd dat mensen minder snel sterven aan acute ziektes zoals pest of polio. Deze positieve evolutie zorgt ervoor dat we langer leven, maar hierdoor zijn de meer voorkomende ziektes chronisch. Ze verergeren onze gezondheid gradueel en hebben een grote impact op de levenskwaliteit. Denk hierbij bv aan overgewicht, obesitas, metabool syndroom, diabetes type 2, stress, vermoeidheid, depressie, … Onze levensstijl heeft een impact op het ontstaan en in stand houden hiervan. 

Tegelijkertijd leven we in een omgeving waar het uitdagend is om gezond te leven. Veel mensen werken een hele dag aan een bureau. We moeten alsmaar meer doen op kortere tijd, waardoor we een tijdsdruk voelen. Eten kan je altijd en overal naar je toe laten komen of afhalen. Vele actieve taken worden geautomatiseerd waardoor het ons leven makkelijker maakt, maar niet gezonder.

Bovendien krijgen we elke dag wel gezondheidsinformatie te lezen op het internet of in de krant. Vaak zijn ze zelfs tegenstrijdig. Een erkend gezondheidscoach geeft je steeds evidence based, correcte gezondheidsinformatie en schoolt zich bij. 

Voor wie?

Jongeren en volwassenen die een gezondere levensstijl willen hanteren maar niet weten hoe ze aan de slag kunnen gaan of hoe ze de nieuwe levensstijl kunnen integreren in hun dagdagelijkse routine om tot een duurzame gedragsverandering te komen.

Wat verwacht ik van jou? 

– Je bent actief betrokken bij de zorg voor je eigen gezondheid
– Een open en eerlijke houding
(Ook als er iets is waar je je over schaamt of je niet goed bij voelt, is het toch krachtig om dit te uiten. Net door dit te zeggen, kan je starten om er aan te werken en van dit negatieve gevoel iets positief te maken)

Wat kan je van mij verwachten?

– Ik help je zoeken naar effectieve, duurzame oplossingen op jouw maat.
– Als gezondheidscoach heb ik kennis en werk ik op alle aspecten van een gezonde levensstijl: voeding, beweging, slaap, mentaal welzijn (worklife balance, ontspanning…)
– Er wordt een samenhangend plan gemaakt, een integratie van de gezondsheidsaspecten waar je nood aan hebt. Ook omgevingsaspecten worden hierbij betrokken.
– Tijdens het traject help ik je motivatie vinden om te starten, vol te houden en herval te voorkomen.

Ik werk via de techniek motiverende gespreksvoering en met wetenschappelijk bewezen gedragsveranderingsmodellen. Ze vormen de basis voor een duurzame en gezonde gedragsverandering.

– Tijdens de sessies werken we vanuit je eigen mogelijkheden. Geen enkele sessie of traject is dus hetzelfde, omdat elke vraag en situatie een individuele aanpak vraagt.

Wat doet een gezondheidscoach niet?

Als gezondheidscoach stel ik geen diagnose i.v.m. je gezondheidsprobleem. Je kan bij mij terecht nadat je een diagnose hebt gekregen en waarbij een gezonde levensstijl je kan helpen om gezonder te leven of erger te voorkomen.

Je kan ook preventief op gesprek komen, als je bv. weet hoe je gezond moet leven, maar het niet lijkt te lukken om dit zelf in je leven toe te passen of vol te houden. Indien nodig verwijs ik je door naar je huisarts of andere hulpverleners.